Bureaugeschiedenis

Van 1995 tot 2000 was Dolf Broekhuizen onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2000 promoveerde Broekhuizen op een proefschrift waarin hij ontwerpen van architect J.J.P. Oud in de brede context van de wederopbouw analyseert. Promotor was prof.dr. E.R.M. Taverne. De toenmalige discussie onder architecten over thema’s als systeembouw, de rol van de architect, de wijze van herdenken en stedenbouw als discipline stonden in het proefschrift centraal. In dat jaar stichtte hij het zelfstandige onderzoeks bureau Dolf Broekhuizen architectuurhistoricus in Rotterdam. De verwerking
van zijn proefschrift tot een toegankelijke publiekscatalogus en tentoonstelling over
J.J.P. Oud in het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam in 2001 was het eerste project. Boek en tentoonstelling presenteerden een nieuwe visie op J.J.P. Oud. Sindsdien opereert het bureau op het snijvlak van kennis-gericht, praktijk-gericht en ontwerp-gericht onderzoek.

Reacties zijn gesloten.