Icomos en de Modern Movement

Fragment Shell gebouw

Icomos en de moderne stad als erfgoed

Lezing van Dolf Broekhuizen op Icomos symposium

Ook de moderne stad kan vanuit erfgoed-perspectief worden bekeken. Het Stedelijk Museum in Amsterdam bracht in 1933 de tentoonstelling ‘Wonen, Werken, Verkeer. Ontspanning in de hedendaagse stad’. Tijdens dit Icomos-Symposium over de Modern Movement spreken twee onderzoekers hierover. Kees Somer belicht het thema van de stedenbouw: de functionele stad en Cornelis van Eesteren in 1935. Architectuurhistoricus Dolf Broekhuizen gaat in op de rol van de architectuur en de architect: aan de hand van het modernisme in het oeuvre van architect J.J.P. Oud, die in de naoorlogse periode een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het architectuurdebat.

Organisatie:
ICOMOS Netherlands

Sprekers:
Kees Somer, Dolf Broekhuizen

Locatie en datum:
DutchCulture, Herengracht, Amsterdam, 9 maart 2016

Beeld:
Fragment Shell gebouw, collectie Het Nieuwe Instituut Rotterdam

Dolf Broekhuizen