1994-2000 Promotieonderzoek voor de vakgroep kunst- en architectuurgeschiedenis Rijksuniversiteit Groningen, promotor: prof.dr. E.R.M. Taverne, onderwerp: het gebouwde en geschreven oeuvre van architect J.J.P. Oud tijdens de wederopbouw van Nederland (1940-1963); promotiedatum 7 december 2000. Onderwerp van het proefschrift: de betrokkenheid van architect J.J.P. Oud bij de wederopbouw van Nederland (1940-1963). Titel van het proefschrift: De Stijl toen / J.J.P. Oud nu. De bijdrage van architect J.J.P. Oud aan herdenken, herstellen en bouwen in Nederland (1940-1963). Mijn proefschrift is als handelseditie uitgegeven bij NAi-uitgevers Rotterdam 2000. 1989-1993 WO, Rijksuniversiteit Groningen, voltooide studie architectuurgeschiedenis, afstudeerrichting: architectuur en stedenbouw in Nederland in de twintigste eeuw; bijvakken: economische en sociale geschiedenis, Italiaans; nevenactiviteit: excursiecommissie en voorzitter lezingencommissie vakgroep 1990-1993. 1983-1988 HBO, voltooide studie aan de Nieuwe Lerarenopleiding Zuid-West Nederland te Delft, nu Hogeschool Rotterdam en Omstreken, voor de vakken tekenen en handvaardigheid, afstudeerrichting: beeldhouwen. In het bezit van een onderwijsbevoegdheid.
Dolf Broekhuizen