Visie

De analyse van het ontwerp, maatschappelijke ontwikkelingen en de positie van de architect zijn een terugkerend thema in het werk van Dolf Broekhuizen. Onderzoek naar het vaak grillige ontwerpproces en de wijze waarop de architect, opdrachtgever en andere partijen zich tijdens dat proces opstellen, is cruciaal om het ontwerp in de juiste context te kunnen beschouwen. Dan kunnen de verschillende posities goed worden afgewogen en het ontwerp worden begrepen. Bij actuele ontwerpopgaven kunnen die oorspronkelijke ontwerpbedoelingen weer voeding geven aan nieuwe ontwerpbeslissingen.

 

Reacties zijn gesloten.