Visie

De analyse van het ontwerp, maatschappelijke ontwikkelingen en de positie van de architect zijn een terugkerend thema in het werk van Dolf Broekhuizen. Onderzoek naar het vaak grillige ontwerpproces en de wijze waarop de architect en opdrachtgever zich tijdens dat proces opstellen, is cruciaal om het ontwerp in de juiste context te kunnen beschouwen. Dan kunnen de verschillende posities goed worden afgewogen en het ontwerp worden begrepen.
Bij actuele ontwerpopgaven kunnen die oorspronkelijke ontwerpbedoelingen weer voeding geven aan de discussie. Het huidige debat zal eerder worden gevoed met ideeën dan met oude vormen. Het is altijd een veelheid aan factoren zoals gebouwkwaliteiten, ontwerpintenties, actuele behoeftes en vigerende programma’s van eisen
die een bijdrage leveren
aan de uiteindelijke ontwerpkwaliteit.

Reacties zijn gesloten.