Leiden Post65

De architectuur en stedenbouw in Leiden uit de periode 1970-1990 is zeer divers. Het gaat om unieke kantoorgebouwen met typerende gevels, maar ook om nieuwe woonblokken die het resultaat zijn van de sanering van de binnenstad. Zeer opvallend zijn de structuralistische ontwerpen die architecten Joop van Stigt en Bart van Kasteel ontwierpen voor de Rijksuniversiteit van Leiden aan de Witte Singel. Heel anders is de kenmerkende uitbreidingswijk uit deze periode, de Merenwijk in Leiden. Deze bloemkoolwijk is te beleven als een staalkaart aan woonerven.

Dolf Broekhuizen architectuurhistoricus stelt in opdracht van de Gemeente Leiden de cultuurhistorische analyse en waardering op. Onderdeel van het project is het betrekken van diverse groepen bij het onderzoek: burgers, historische verenigingen en deskundigen. Ook zijn interviews gehouden met betrokkenen bij de onstaansgeschiedenis en realisatie van de gebouwen en buurten.

Periode: 2020-2021

Team: Dolf Broekhuizen in samenwerking met Esther Starkenburg en Monique Roscher, Erfgoed Leiden en Omstreken

Opdrachtgever: Erfgoed Leiden en Omstreken, Gemeente Leiden

Beeld: Een woonbuurt in het Morskwartier (detail van een foto J.Holvast, Collectie ELO)

Dolf Broekhuizen