Transformatiekader
Pilot RCE

Een transformatiekader is een instrument dat helpt om erfgoed-waarden mee te wegen bij gebiedsveranderingen of aanpassingen van gebouwen. Het transformatiekader formuleert waar vanuit de cultuurhistorie gezien mogelijkheden liggen om ingrepen uit te voeren. En waar ingrepen bij voorkeur achterwege blijven. Het helpt gemeenten bij transformaties waar erfgoed een rol speelt. Voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft erfgoed-specialist Dolf Broekhuizen samen met Matthijs de Boer Stedenbouw een pilot uitgevoerd om de bruikbaarheid van de Handreiking transformatiekaders te onderzoeken. De pilot vindt plaats in Leerdam West, in een naoorlogse woonwijk met Hellingbaanflats. Het kader geeft duidelijkheid over de transformatieruimte en de meerwaarde van het erfgoed.

Opdrachtgever: RCE, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Team: Dolf Broekhuizen architectuurhistoricus in samenwerking met Matthijs de Boer Stedenbouw
Periode: 2023
Locatie: Leerdam West, Hellingbaan

Dolf Broekhuizen