Cultuurhistorische waarderingen en transformatieruimte

Dolf Broekhuizen architectuurhistoricus wordt vaak om advies gevraagd bij actuele ruimtelijke processen. De behoefte een gebouw te veranderen is dan aanleiding voor de opdracht. Daarom wordt aan de cultuurhistorische analyse en waardering het transformatiekader toegevoegd. Dat kader benoemt waar de verandermogelijkheden bij het gebouw liggen. Wat kan wel aangepast, en wat kan beter in stand worden gehouden, vanuit cultuurhistorisch perspectief beschouwd?

In 2020 werkt het bureau aan meerdere adviezen waarbij die kansen en aanbevelingen voor transformatie ook worden benoemd. De voormalige Rijks HBS in Vlissingen, met een rijke expressionistische architectuur. Basisschool De Parel in Lansingerland, een naoorlogs gebouw. En de voormalige Groen van Prinstererschool in Barendrecht, thans een cultureel centrum.

Datum: start januari 2020

Opdrachtgever: gemeente, ontwikkelaar

Beeld: omslag Dolf Broekhuizen, Cultuurhistorische verkenning Het Trefpunt, 2020

Dolf Broekhuizen