Cultuurhistorische waardering naoorlogse wijken Delft

Inventarisatie en waardering naoorlogse architectuur en stedenbouw in Delft

De gemeente Delft heeft cultuurhistorisch waardevolle gebouwen uit diverse perioden. Bekend is natuurlijk de historische binnenstad. Maar in de woonwijken daar omheen en op de campus van de Technische Universiteit Delft staat een breed spectrum aan waardevolle gebouwen uit de twintigste eeuw. Architecten als Johannes van den Broek en Jaap Bakema, Ad van der Steur, Geert Drexhage en Alexander Bodon bouwden hier een hele reeks exemplarische gebouwen voor universitair onderwijs. Ook woonwijken zijn paradigmatisch voor de verscheidenheid aan stedenbouwkundige opvattingen in de naoorlogse periode, zoals de Kuyperwijk, de Bomenwijk, Poptahof en Voorhof en Buitenhof. Door de omvangrijke naoorlogse gebouwenvoorraad van Delft is het een belangwekkende inventarisatie.

In opdracht van de Gemeente Delft stelde Dolf Broekhuizen in samenwerking met Hebly Theunissen Architecten een uitvoerige inventarisatie en waardering op van de naoorlogse architectuur en stedenbouw in Delft. Van het rapport is in 2007 een digitale versie uitgegeven door de gemeente Delft. Tevens is een handige kaart gemaakt, met een samenvattend overzicht van de waardering.

Opdrachtgever
Gemeente Delft

Opdracht
Dolf Broekhuizen, in samenwerking met Hebly Theunissen Architecten, Cees Boekraad en Paul Groenendijk

Project
2005-2006

lees verder: colofon CD Delft. Naoorlogse architectuur en stedenbouw 1940-1970

Dolf Broekhuizen