Den Haag Congresgebouw

Congresgebouw Den Haag, Cultuurhistorische verkenning

De gemeente Den Haag profileert
zich steeds sterker als stad van congressen en internationaal recht. Het World Forum Convention Center, het vroegere Nederlands Congresgebouw, is daar een onderdeel van. De voormalige toren voor de kwartiermakers in het Congresgebouw is door de functieverandering buiten gebruik geraakt. Corporatie Haag Wonen onderzocht de mogelijke nieuwe functie en vroeg aan Dolf Broekhuizen een cultuurhistorische verkenning op te stellen van de toren, een ontwerp van architect J.J.P. Oud, uit 1958-1967.

Opdrachtgever
Corporatie Haag Wonen, Den Haag

Opdracht
2008

Advies
De toren van Oud. Cultuurhistorische verkenning

Dolf Broekhuizen