Cultuurhistorische waardering methode bedrijventerreinen

Cultuurhistorische waardering methode bedrijventerreinen

Diverse na-oorlogse bedrijventerreinen dreigen te verloederen. Om snel te kunnen signaleren welke cultuurhistorische waarden relevant zijn, ontwikkelde Dolf Broekhuizen architectuurhistoricus samen met Hebly Theunissen architecten en Cees Boekraad een methode voor waardestelling. Deze waardestelling is onderverdeeld in een ‘Total Scan’ (grondige analyse) en een globalere ‘Quick Scan’. Het advies is gepubliceerd als een handzame richtlijn: Cultuurhistorische waardestelling na-oorlogse bedrijventerreinen, uitgegeven door Het Oversticht, 2008.

publicatie
Cultuurhistorische waardestelling na-oorlogse bedrijventerreinen
, Zwolle, Het Oversticht, 2008

lees hier: de publicatie

Dolf Broekhuizen