Cultuurhistorische waardering Station Ede centrum

Station Ede-centrum

Cultuurhistorische analyse en waardering

Station Ede-centrum (1902) is een van de stations aan de Valleilijn. Het station ligt zeer ‘dorps’, midden in het centrum van de gemeente, op een zichtlocatie. Het perron is als halte in gebruik. Door die ligging en de haltefunctie levert het op een markante plek een bijdrage aan de lokale geschiedenis.

NS stations heeft Dolf Broekhuizen gevraagd een cultuurhistorische analyse en waardering van station Ede-centrum op te stellen. Tevens worden de knelpunten en kansen voor de toekomst geformuleerd. Met dit afwegingenkader kunnen betrokkenen bij de bepaling van de toekomst van het gebouw cultuurhistorische kwaliteiten beter meewegen in het besluitvormingsproces. Niet alleen de essentiele waarden van het stationscomplex worden benoemd. Ook hebben Pro Rail, NS stations en externe partijen een bruikbare analyse in handen bij toekomstige opgaven.

opdrachtgever:
NS stations

project:
Dolf Broekhuizen architectuurhistoricus in samenwerking met Maarten Raaijmakers architect en Studio Velis Breda

periode:
2014

Presentatie:
Het rapport is 23 juni 2016 gepresenteerd op een symposium over stationserfgoed bij de RCE en is raadpleegbaar op de website van Spoorbeeld, met behulp van de waardestelling -check.

Dolf Broekhuizen