Bergweide Deventer Cultuurhistorische verkenning

In Bergweide, ten zuiden van de historische binnenstad van Deventer, vestigden zich in de wederopbouwperiode enkele grote bedrijven. Dit gebied groeide uit tot het grootste naoorlogse bedrijventerrein van Deventer. Bergweide is niet in een keer ontworpen en uitgevoerd. Onderzoek maakt duidelijk dat de geschiedenis van de aanleg en de bebouwing tussen 1900-1920 startte, en daarna gefaseerd vorm kreeg. Voor de naoorlogse structuur is ┬áhet ‘Partieel uitbreidingsplan Bergweide’ uit 1951 richtinggevend. Kenmerkend zijn de insteekhavens en de industriestraten, met de havenbekkens, kades, sluizen, kranen, spoorlijnen en wegen. Bijzonder is een weegbrug bij silo’s, nauwelijks zichtbaar vanwege de grotendeels ondergrondse aanleg.

De provincie Overijssel, de RCE en het Oversticht in Zwolle vroegen om een cultuurhistorische verkenning van Bergweide als testcase voor het opstellen van een algemeen bruikbare methode voor de cultuurhistorische waardering (CHW) van naoorlogse bedrijventerreinen. Tijdens de quick scan komen drie thema’s aan bod: de sociaal-economische en culturele betekenis, de stedenbouwkundige waarden en de architectonische waarden van het bedrijventerrein. De methodiek is inmiddels toegepast door adviseurs van het Oversticht.

Opdracht
in samenwerking met Hebly Theunissen architecten.

Opdrachtgever
Het Oversticht, Provincie Overijssel, RCE, programma wederopbouw

Publicatie
Hebly Theunissen architecten, Het Oversticht (e.A.), Cultuurhistorische waardestelling naoorlogse bedrijventerreinen, Zwolle 2008

verder lezen: CHW naoorlogse bedrijventerreinen

Dolf Broekhuizen