Boezemkerk Ridderkerk

Boezemkerk Ridderkerk

Deze cultuurhistorische analyse en waardering benoemt de cultuurhistorische waarden van de Boezemkerk in Ridderkerk. In 1956-1957 leverde het bekende bureau Van Hoogevest hiervoor het ontwerp. Dit ontmoetingsgebouw voor de geloofsgemeenschap is gebouwd op een markante plek. Het gebouw markeert de grens van de toenmalige naoorlogse uitbreiding van Bolnes. Sindsdien is Bolnes sterk veranderd. Vanwege verminderd intensief gebruik onderzoeken betrokken partijen de mogelijkheden van het gebouw nu.

Advies: Dolf Broekhuizen architectuurhistoricus, Boezemkerk Ridderkerk. Cultuurhistorische waardering, Rotterdam 2022.

Opdrachtgever: Gemeente Ridderkerk

Periode: 2022

Dolf Broekhuizen