Cultuurhistorische inventarisatie De Heuvel te Leidschendam-Voorburg

De Heuvel, Leidschendam-Voorburg

Cultuurhistorische inventarisatie en waardering

Ze zijn zeldzaam groot. De na-oorlogse woonensembles die de architect en stedenbouwkundige W. de Bruyn ontwierp voor Leidschendam-Voorburg. Een dubbele wand van woonstroken omzoomt een groots groen veld, waarin paviljoens zijn gerealiseerd waar de buurtbewoners voor onderwijs, ontspanning, sport en religie terecht kunnen. De Heuvel en Prinsenhof zijn uitzonderlijke woonkernen in het uitbreidingsplan Noord (1959) van het toenmalige Leidschendam. De ensembles staan symbool voor de schaalsprong die de gemeente maakte, van een klein lintdorp naar een groeikern in de regio Den Haag. Drijvende kracht achter deze transformatie was de toenmalige burgemeester Banning.

In opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg wordt voor De Heuvel, gerealiseerd tussen 1960 en 1968, een cultuurhistorische analyse en waardering (CHW) opgesteld. Dit onderzoek maakt deel uit van de waardering voor naoorlogse wijken. De Heuvel is een van de dertig wederopbouwgebieden die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in de visie erfgoed en ruimte (Kiezen voor karakter) heeft aangewezen als cultuurhistorisch waardevol.

Opdrachtgever:
Gemeente Leidschendam-Voorburg

Onderzoek:
Dolf Broekhuizen architectuurhistoricus in samenwerking met Hebly Theunissen architecten en Cees Boekraad

Periode:
Januari-juni 2012

Meer lezen:
Lees hier de informatiefolder van de RCE over De Heuvel en Prinsenhof

Dolf Broekhuizen