Cultuurhistorische waardestelling Aardenburg raadhuis

Cultuurhistorische verkenning en waardering raadhuis Aardenburg

Het voormalige raadhuis in Aardenburg in Zeeland is een schakel tussen de stadse bebouwing aan de Markt en de weidse, groene ommelanden. De historiserende stijl was vooral in de vroege na-oorlogse jaren als bouwwijze in zwang. Architect J.A. Wentink ontwierp het raadhuis in 1950-1952 voor de prominente locatie aan de Markt. Hier manifesteerde de gemeentelijke overheid zich op passende wijze.  Sinds enkele jaren is het door gemeentelijke herindelingen niet meer als raadhuis in gebruik. Om een zorgvuldige afweging te maken bij de besluitvorming over het gebouw, heeft de gemeente Sluis opdracht gegeven een cultuurhistorische verkenning op te stellen. Een van de aandachtspunten is de mogelijke transformatieruimte. In de verkenning wordt ook een waardering geformuleerd.  Uitgevoerd in samenwerking met Maarten Raaijmakers (architect) en Hein de Vries (stedenbouwkundige), Dorp, Stad en Land

Opdrachtgever
Gemeente Sluis

Project
augustus-september 2010

Dolf Broekhuizen