Cultuurhistorische waardestelling Spaarbank Amsterdam

Voormalige Spaarbank voor de stad Amsterdam

Cultuurhistorische waardestelling

De Spaarbank voor de stad Amsterdam, in 1955-1964 gebouwd aan het Singel is een van de weinige naoorlogse bankgebouwen in de Amsterdamse binnenstad. De door Karel Sijmons ontworpen bank was revolutionair op het gebied van de typologie van bankgebouwen. Niet een gesloten massief bolwerk en getraliede vensters tekende de architect, maar een representatief zakelijk gebouw met een heel open plint, waarbij de voorbijgangers in de winkelstraat binnen konden zien hoe de mensen aan de balie hun spaargeld kwamen inleggen. De architectuur met de opvallende travertin gevel maakt het een kenmerkend gebouw uit de naoorlogse periode.

Nog steeds is het gebouw aan het Singel en de Reguliersdwarsstraat een opvallende verschijning. De voormalige bank maakt tijdslagen in het stadsbeeld zichtbaar. Dolf Broekhuizen stelde de cultuurhistorische waardestelling van deze voormalige Spaarbank op. De analyse, waarderingstekeningen en toelichtingen belichten de cultuurhistorisch waardevolle aspecten.

Opdrachtgever: Rijnboutt e.a. Amsterdam

Project: Cultuurhistorische analyse en waardering

Periode: november 2016

Team: Dolf Broekhuizen, Maarten Raaijmakers, Cor Velis

Beeld: Voorgevel van de voormalige Spaarbank voor de stad Amsterdam aan het Singel, 2016 (Dolf Broekhuizen)

Dolf Broekhuizen