Dollegoor Almelo CHV

Aan het begin van de twintigste eeuw was Almelo nog een echte industriestad. De textielindustrie floreerde niet alleen door de handelsgeest, familiebanden en politieke bemoeienis, maar ook dankzij de aanleg van een efficiente infrastructuur, waaronder spoor- en waterwegen. In de loop van de twintigste eeuw verloor de textielindustrie terrein aan lage lonen landen. Het roer ging om. Dankzij een actieve gemeentelijke en nationale industriepolitiek vestigden zich op de nieuwe bedrijventerreinen in Almelo nieuwe Nederlandse en buitenlandse bedrijven. Philips stichtte een machinefabbriek, en amerikaanse bedrijven kozen voor Almelo. Een van de bekendste is wellicht Bachman Bakeries Holland, beter bekend als ‘Bolletje’ en ‘Bolletjes beschuit’ aan de Turfkade. Almelo kreeg een meervoudig industriekarakter. Het naoorlogse bedrijventerrein Dollegoor in Almelo is het begin van de gemengde industrie in Almelo.

De provincie Overijssel, de RCE en het Oversticht vroegen om een cultuurhistorische verkenning van Dollegoor als testcase voor het opstellen van een  algemeen bruikbare methode voor de cultuurhistorische waardestelling (CHW)  van naoorlogse bedrijventerreinen. Tijdens de quick-scan komen drie themas aan bod: de sociaal-economische en culturele betekenis, de stedenbouwkundige waarden en de architectonische waarden van het bedrijventerrein. De methodiek is inmiddels toegepast door adviseurs van het Oversticht.

publicatie
Hebly Theunissen architecten, Oversticht (e.a.), Cultuurhistorische waardestelling naoorlogse bedrijventerreinen, Zwolle 2008

opdracht
In samenwerking met Hebly Theunissen Architecten

opdrachtgever
Het Oversticht, Provincie Overijssel, RCE (RACM programma wederopbouw)

verder lezen: CHW naoorlogse bedrijventerreinen

Dolf Broekhuizen