Forten Stelling van Amsterdam

Forten Stelling van Amsterdam

Actualiseren redegevende omschrijvingen

De Stelling van Amsterdam is een unieke serie van forten, batterijen en verdedigingswerken in een kring rond Amsterdam. Forten maken hoofdonderdeel uit van de stelling die door inundatie van een ring van land de hoofdstad van Nederland moest beschermen tegen vijandige aanvallen. De Stelling is tussen 1880 en 1920 aangelegd. Heden ten dage zijn nog tal van onderdelen goed zichtbaar en beleefbaar in het landschap; zeer bijzonder zowel qua cultuurhistorie als landschappelijk element. De Stelling is in 1996 erkend als een van de zeldzame Unesco werelderfgoedgebieden in Nederland. Sinds de jaren negentig hebben de meeste forten een nieuwe bestemming gekregen en zijn toegankelijk op speciale tijden, zoals het Fort Spijkerboor en het Fort bij Edam. Dolf Broekhuizen stelt de actualisatie van de redegevende omschrijvingen van de Stelling van Amsterdam op in opdracht van de Provincie Noord-Holland.

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

Project: actualiseren redengevende omschrijving van de forten en batterijen van de Stelling van Amsterdam

Periode: start juli 2018

 Beeld: Fort bij Edam, zomer 2018

Dolf Broekhuizen