Gouda naoorlogse wijken

Gouda Cultuurhistorische verkenning – inventarisatie

De wederopbouwarchitectuur staat in Nederland onder druk. Niet zelden zijn de woningen en wijken die gebouwd zijn in de periode 1940-1965 naar huidige maatstaven te klein. Als gevolg van andere bevolkingssamenstelling verandert de behoefte aan collectieve voorzieningen. Vaak zijn ingrijpende transformatieprocessen gaande, waarbij de woningvoorraad meer wordt gedifferentieerd en verbeterd, voorzieningen veranderd, waterbeheersing opnieuw bezien, en de openbare ruimte heringericht. Ook in Gouda is de herstructurering in volle gang. Gouda heeft meerdere grote wederopbouwgebieden zoals Oosterwei, Vreewijk en Achterwillens. In enkele wijken wordt gesloopt, verdicht of zijn functies veranderd. Om cultuurhistorie tijdens dat proces te waarborgen heeft de gemeente Gouda aan stedebouwkundige Els Bet en architectuurhistoricus Dolf Broekhuizen opdracht gegeven een omvangrijke inventarisatie op te stellen van de wederopbouwwijken. Zowel de stedenbouwkundige ontwikkeling van de wijken wordt in beeld gebracht, als de afzonderlijke architectuur. In 2007 gaf de gemeente de vervolgopdracht om een waardering op te stellen.

Opdrachtgever
Gemeente Gouda, Ruud Hofman, Dorothee Posthumus Meyjes

Advies
Gouda naoorlogse architectuur en stedenbouw
, 2005

Dolf Broekhuizen