Waardering naoorlogse architectuur in Leiden

Waardering naoorlogse architectuur in Leiden

Wederopbouwkaart, Cultuurhistorische Atlas Leiden

Dolf Broekhuizen stelt in opdracht van de Gemeente Leiden, Erfgoed Leiden en Omstreden, een cultuurhistorische inventarisatie, analyse en waardering op van de naoorlogse gebouwen en gebieden in de gemeente. De gegevens worden verwerkt in de wederopbouwkaart van Leiden die een overzicht geeft van de naoorlogse objecten en structuren in de gemeente. Belangrijke naoorlogse gebieden zoals de grote wijken Leiden Zuidwest, Leiden-Noord en het terrein van universiteitscampus (Leeuwenhoek) zijn concentraties van bijzondere objecten en ensembles die in de periode 1940-1965 zijn gerealiseerd. Deze gebouwen en gebieden vormen een typerende ruimtelijke structuur in de stad met eigen kenmerken en waarden.

Op de wederopbouwkaart, die een onderdeel is van de digitale cultuurhistorische atlas van de gemeente, zijn deze gebouwen in hun onderlinge samenhang zichtbaar. Naoorlogs Leiden wordt daarmee niet alleen zichtbaar op de Wederopbouwkaart van Leiden, onderdeel van de cultuurhistorische atlas.Daardoor kunnen de kenmerken ook meegenomen worden bij huidige transformaties.

Opdrachtgever: Gemeente Leiden, Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO)

Opdracht: Inventarisatie en waardering naoorlogse architectuur en stedenbouw in Leiden

Team: in samenwerking met Esther Starkenburg, Erfgoed Leiden en Omstreken

Periode: 2019

Beeld: Centraal deel van de campus van Leiden

 

Dolf Broekhuizen