Monumenten inventarisatie Leidschendam-Voorburg

cultuurhistorische waardestelling advies

Inventarisatie nieuwe monumenten Leidschendam-Voorburg

Actualisering Monumentenlijst

De architectuur van een gemeente weerspiegelt de geschiedenis van het leven. Waar eens tuinbouwbedrijven stonden, kan nu een woongebied zijn. Een lint met boerderijen in de polder heeft zich ontwikkeld tot een buurtplein en een drukke verkeersweg. In de loop van een eeuw kan veel veranderen. Leidschendam-Voorburg ontstond uit een aantal aparte dorpen die nu een groots woongebied vormen. De gemeente heeft Dolf Broekhuizen gevraagd te adviseren over de actualisering van gemeentelijke monumenten. Bij de inventarisatie, waardestelling en redengevende omschrijvingen hanteert het bureau criteria als algemene historische waarden, cultuurhistorische waarde, ensemblewaarde, gaafheid en zeldzaamheid. Deze inventarisatie en waardering vormt de basis voor de aanpassing van de monumentenlijst, zodat waardevolle gebouwen en ensembles ook voor de toekomst hun bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit.

Opdrachtgever:
Gemeente Leidschendam-Voorburg

Project:
december 2012-december 2013

 

Dolf Broekhuizen