Cultuurhistorische waardering Oostburg

Oostburg Wederopbouw

Cultuurhistorische waardering

De herbouw van het verwoeste Oostburg na de Tweede Wereldoorlog is onderdeel van het collectieve geheugen. De herbouwde gemeente diende aan te geven dat de hele Zeeuwse regio veerkracht bezat. De ontwerper van het herbouwplan, ir. Klokke greep de gelegenheid aan om Oostburg op bescheiden schaal te moderniseren. Klokke gaf de pleinen een ruimer formaat, de straten werden iets breder en veiliger, en de winkels kregen ruime etalages. De wederopbouwkern kreeg niet een historische bebouwing, maar individuele eigentijdse architectuur.

De huidige kern van Oostburg is een van de meest kenmerkende wederopbouwkernen van Zeeland. Het is opgenomen in de nieuwe ‘Visie erfgoed en ruimte, kiezen voor karakter’ van de de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, waarin dertig waardevolle wederopbouwgebieden van Nederland worden genoemd. De gemeente Sluis gaf de opdracht tot het opstellen van een cultuurhistorische waardering van Oostburg aan Dorp, Stad en Land. Het advies geeft de waarden weer, maar formuleert ook kansen. Dolf Broekhuizen voert het onderzoek uit en stelt de tekst op.

Opdrachtgever:
Gemeente Sluis, RCE

Project:
Cultuurhistorische waardering en aanbevelingen;
in samenwerking met Dorp, Stad en Land Rotterdam

Periode:
maart – juli 2013

 

Dolf Broekhuizen