redegevende omschrijving boerderij Gouda

redegevende omschrijving boerderij Gouda

De randen van de gemeenten staan onder druk. De bebouwing rukt op, ook in het Groene Hart. Gebouwen met een agrarische bestemming zijn kenmerkend voor de identiteit van het uitgestrekte weidelandschap. De gemeente Gouda heeft Dolf Broekhuizen gevraagd te adviseren over de cultuurhistorische waarde van een boerderij in het buitengebied. De waardering betreft het ensemble, waaronder het hoofdgebouw, bijgebouwen en de terreinaanleg.

opdrachtgever
gemeente Gouda

project
januari -maart 2011

Dolf Broekhuizen