Cultuurhistorische waardering Roosendaal NS Station

NS Station Roosendaal

Cultuurhistorische waardering

Treinstation Roosendaal is een knooppunt in het spoornetwerk. Zowel voor het treinverkeer tussen Nederland en Belgie, als voor de lijn naar Zeeland is het een belangrijk station. Het gebouw is in 1907 ontworpen door ingenieur G.W. van Heukelom. In 1950 is het vanwege herstel van oorlogsschade gedeeltelijk vernieuwd en uitgebreid naar ontwerp van Sybold van Ravesteyn.

NS stations heeft Dolf Broekhuizen gevraagd een cultuurhistorische analyse en waardering van het stationsensemble op te stellen. Tevens formuleert het bureau de knelpunten en kansen voor de toekomst. Met dit afwegingenkader kunnen betrokkenen bij de bepaling van de toekomst van het gebouw cultuurhistorische kwaliteiten beter meewegen in het besluitvormingsproces. Niet alleen de essentiele waarden van het stationscomplex worden benoemd. Ook hebben Pro Rail, NS stations en externe partijen een bruikbare analyse in handen bij toekomstige opgaven.

opdrachtgever:
NS stations

project:
in samenwerking met Hebly Theunissen Architecten en Cees Boekraad

periode:
december 2012-2013

Presentatie:
Het rapport is 23 juni 2016 gepresenteerd op een symposium over stationserfgoed bij de RCE en is raadpleegbaar op de website van Spoorbeeld, met behulp van de waardestelling -check.

Dolf Broekhuizen