Schiedam naoorlogse wijken

Schiedam naoorlogse wijken

In de naoorlogse jaren groeide Schiedam sterk. De wijken Nieuwland, Park Maasboulevard, het tuindorpdeel van Kethel, en het Prinses Beatrixpark kwamen in deze periode tot stand. Ook Groenoord, sportpark Harga, volkstuincomplex Vijfsluizen en Begraafplaats Beukenhof zijn grotendeels vanaf de jaren vijftig en zestig gerealiseerd. Het betrof een enorme gebiedsuitbreiding. Kenmerkende structuren en gebouwen uit die tijd zijn nog steeds herkenbaar in het stadsbeeld.  Onderzoek naar de Schiedamse bouwactiviteiten uit de wederopbouwperiode is actueel omdat de transformatie van de Schiedamse wijken volop gaande is. Wijken, winkelgebieden en woonensembles worden getransformeerd.

Om zorgvuldige afwegingen te maken ten aanzien van de cultuurhistorische waarden en ruimtelijke mogelijkheden, heeft de gemeente opdracht gegeven een inventarisatie van de naoorlogse gebieden in Schiedam op te stellen. Het rapport bevat uitgebreide wijkanalyses met de ontstaansgeschiedenis, oorspronkelijke uitbreidingsplannen en speciaal gemaakte verhelderende kaarten. Aan bod komen de culturele en sociale betekenis, programmatische en ruimtelijke typologie, verkaveling en typologie van woningbouw en voorzieningen, openbare ruimte en groenaanleg, beeldende kunst, en de latere herstructurering. De waardering verwoordt bondig wat de kernwaarden zijn. Ook de architectuur is op het schaalniveau van het object in de inventarisatie en waardering opgenomen.

Opdrachtgever
Gemeente Schiedam

Opdracht
in samenwerking met Hebly Theunissen architecten, Cees Boekraad en Rikkert Wijk

Project
2009-2010

Publicatie
De Wederopbouw in Schiedam 1940-1965. Deel 1 stedenbouw, augustus 2010

Dolf Broekhuizen