Schoolvoorbeeld van de wederopbouw

Schoolvoorbeeld van de wederopbouw

Voormalig Calandlyceum Rotterdam
Cultuurhistorische waardering

De cultuurhistorische waardestelling benoemt de cultuurhistorische waarden van het voormalig Calandlyceum in Rotterdam. Architectenbureau Kuiper, Gouwetor en De Ranitz ontwierp het schoolcomplex in samenhang met de wijk 110 Morgen. Een groot deel van de wijk is de afgelopen jaren gerenoveerd als integraal onderdeel van herstructurering. De school is nog vrijwel gaaf. Het voormalig Calandlyceum is in nationaal opzicht een cultuurhistorisch waardevol schoolgebouw voor het voortgezet onderwijs uit de na-oorlogse periode. Dit schoolgebouw is tussen 1959-1962 gebouwd met een spectaculaire nieuwe typologie, en daardoor een sleutelwerk in de ontwikkeling van schoolgebouwen in Nederland. Het is een van de weinige schoolgebouwen dat is opgezet als een hoofdverdiepingschool, met een verhoogde verbindingsgang die hoofdvleugel en lokaalvleugels met elkaar verbindt.

De onderzoeker en auteur, Dolf Broekhuizen, is specialist naoorlogse architectuur en scholenbouw.

Het advies over de cultuurhistorische waarden van dit vernieuwende schoolgebouw is
opgesteld in opdracht van de V.S.W. (Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud, Hillegersberg, Schiebroek, Terbregge). De waardestelling bevat hoofdstukken over de cultuurhistorische analyse van het gebouw in de brede context, een beschrijving van het gebouw tot in de details, een waardekaart met toelichting en benoemt kansen en aanbevelingen.

Onderzoek en advies: Dolf Broekhuizen architectuurhistoricus

Project: Cultuurhistorische waardering schoolgebouw wederopbouw: voormalig Calandlyceum

Opdrachtgever: V.S.W., Vereniging Stedebouwkundig
Wijkbehoud, Hillegersberg, Schiebroek, Terbregge

Periode: 2016

 

Dolf Broekhuizen