Cultuurhistorische waardering Station Valkenburg

Station Valkenburg

Cultuurhistorische analyse en waardering

Station Valkenburg (1853) staat bekend als het oudste, nog in gebruik zijnde station van Nederland. De bouw van het station en de aanleg van de lijn houden verband met de exploitatie van de kolenmijnen in de streek, maar zijn ook gerelateerd aan het reizigersvervoer naar Valkenburg dat al vroeg bij toeristen in trek was. Opvallend aan het station is de architectuur die historische associaties oproept met middeleeuwse architectuur.

NS stations heeft Dolf Broekhuizen gevraagd een cultuurhistorische analyse en waardering van station Valkenburg op te stellen. Tevens worden de knelpunten en kansen voor de toekomst geformuleerd. Met dit afwegingenkader kunnen betrokkenen bij de bepaling van de toekomst van het gebouw cultuurhistorische kwaliteiten beter meewegen in het besluitvormingsproces. Niet alleen de essentiele waarden van het stationscomplex worden benoemd. Ook hebben Pro Rail, NS stations en externe partijen een bruikbare analyse in handen bij toekomstige opgaven.

opdrachtgever:
NS stations

projectteam:
in samenwerking met Wijnand Galema architectuurhistoricus, Maarten Raaijmakers architect en Studio Velis Breda

periode:
april 2014-april 2015

Presentatie:
Het rapport is 23 juni 2016 gepresenteerd op een symposium over stationserfgoed bij de RCE en is raadpleegbaar op de website van Spoorbeeld, met behulp van de waardestelling -check.

Dolf Broekhuizen