Cultuurhistorische waardering Vlissingen NS Station

NS Station Vlissingen

Cultuurhistorische waardering

Architect Sybold van Ravesteyn ontwierp het nieuwe stationsgebouw van Vlissingen na een verwoesting van het oude station tijdens oorlogshandelingen. Hij gaf het gebouw dat in 1950 in gebruik is genomen een opvallende architectuur, waaronder in het oog springende neo-barokke elementen. Beeldend kunstenaar Jo Uiterwaal maakte polychrome beelden. Stationsgebouwen zijn voor de reizigersbeleving cruciale elementen. Het stationsgebouw is vaak karaktervol door de specifieke functie en de ruimtelijke kenmerken. Ook voor de omgeving kunnen ze betekenisvol zijn. Stedenbouwkundig ligt een station stevig gehecht in het stadslichaam en is het een herkenbare plek.

NS stations heeft Dolf Broekhuizen gevraagd een cultuurhistorische analyse en waardering van station Vlissingen op te stellen. Tevens worden de knelpunten en kansen voor de toekomst geformuleerd. Met dit afwegingenkader kunnen betrokkenen bij de bepaling van de toekomst van het gebouw cultuurhistorische kwaliteiten beter meewegen in het besluitvormingsproces. Niet alleen de essentiele waarden van het stationscomplex worden benoemd. Ook hebben Pro Rail, NS stations, Spoorbouwmeester en externe partijen een bruikbare analyse in handen bij toekomstige opgaven.

opdrachtgever:
NS stations

project:
in samenwerking met Hebly Theunissen Architecten en Cees Boekraad

periode:
start december 2012-2013

Presentatie:
Het rapport is 23 juni 2016 gepresenteerd op een symposium over stationserfgoed bij de RCE en is raadpleegbaar op de website van Spoorbeeld, met behulp van de waardestelling -check.

Dolf Broekhuizen