Antwerpen City

Contribution to publication:
D. Broekhuizen, ‘De campus met een brede-schooldeel’, in: K. Apostel (e.a.), School in de stad. Stad in de school, Antwerpen, University Press Antwerp, 2012, p. 227-238

Contribution to publication (translated:) Schools in the City. The City within the School. Tags: Design for Education. Experimental designs and theories. Focus on campus. School building program City of Antwerp, Belgium.

client/opdrachtgever
Stad Antwerpen, AG Stedelijk Onderwijs, Artesis Hogeschool 

publicatie
september 2012

ISBN
978 90 5718 165 8

Dolf Broekhuizen