Architectuurnota Werken aan ontwerpkracht

De nieuwe architectuurnota van september 2012 speelt vanzelfsprekend in op maatschappelijke en economische dynamiek. In de Actieagenda ‘Werken aan ontwerpkracht’ benoemt het rijk urgente opgaven en de aandachtspunten in het architectuurbeleid voor de jaren 2013-2016. Scholenbouw en de transformatieopgave zijn daarin als prioriteit opgenomen. Dolf Broekhuizen nam tijdens het ontstaansproces van ‘Werken aan ontwerpkracht’ deel aan een werkbijeenkomst over de inhoud van de actieagenda.

Deelname aan werkbijeenkomst ‘Werken aan ontwerpkracht. Actieagenda Architectuur en ruimtelijk ontwerp 2013-2016’, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (e.a.), voorjaar 2012

Lees hier:
Actieagenda: Werken aan ontwerpkracht

 

Dolf Broekhuizen