Delft naoorlogs symposium en tentoonstelling

CD, symposium en tentoonstelling

Naar aanleiding van het advies over de naoorlogse architectuur en wijken in Delft (Dolf Broekhuizen schreef hiervoor teksten en leverde onderzoeksbijdrage) vinden diverse manifestaties plaats. 29 maart 2007 is het symposium in de aula van de TU Delft. Sprekers zijn onder andere Ronald Vuijk, John-Paul Smolders, Arjan Hebly, Gertjan van der Harst, Alice Gut, Fons Verheijen, referenten Paul Meurs en Jeroen Schilt. Afsluitend de aanbieding van het eerste exemplaar van de digitale versie van het rapport (op CD) en de publieksvriendelijke samenvatting: de kaart Delft naoorlogs. Eind 2008 volgt de tentoonstelling naar aanleiding van de cultuurhistorische analyse en waardering van naoorlogse architectuur en stedenbouw in Delft. De tentoonstelling Wederopbouw 1945-1965, is december 2008 te zien in DOK, Vesteplein 100 te Delft, in opdracht van John-Paul Smolders, vakteam monumentenzorg en Bouwkwaliteit Delft.

Tentoonstelling
Delft naoorlogse stedenbouw en architectuur 1945-1970

lees verder: colofon CD Delft naoorlogse architectuur en stedenbouw 1940-1970

Dolf Broekhuizen