Essay sociale omgeving

Essay voor Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

In de zomer van 2021 publiceerde de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving en het College van Rijksadviseurs het advies Ruimte maken voor ontmoeting. Hierin analyseren de auteurs de potentiele sociale waarde van de fysieke leefomgeving in de wijk: hoe kan de openbare ruimte, en hoe kunnen (semi-)publieke plekken en voorzieningen in de buurt zoals scholen, religieuze instellingen, buurthuizen en bibliotheken bijdragen aan het versterken van welzijn, onderlinge zorgzaamheid en sociale cohesie? Het is een geschakeerde bundel met onder meer ontwerpen, ideeen en visualisaties. Bijdragen van onder meer Francine Houben, Daan Roosegaarde, Jet Bussemaker en Dolf Broekhuizen.

Dolf Broekhuizen leverde hieraan een tekstbijdrage. Hij analyseerde de sociale meerwaarde van schoolgebouwen en kindcentra in de wijk.

Aanbieding aan minister: De bundel stond aan de basis voor het daaropvolgende advies dat 6 september 2022 is  door Jet Bussemaker en Francesco Veenstra aangeboden aan minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Opdrachtgever: Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), College van Rijksadviseurs

Project: essay – De basisschool als sociale omgeving – in het advies: Ruimte maken voor ontmoeting. De buurt als sociale leefomgeving?  (2021)

Periode: 19 juli 2021

Link naar publicatie: De basisschool als sociale omgeving

Beeld:  startbeeld van online publicatie ‘Ruimte maken voor ontmoeting’ RVS

Dolf Broekhuizen