Expertmeeting Scholenbouwatlas

Expertmeeting Scholenbouwatlas

De Scholenbouwatlas, een unieke gids voor het verbouwen van basissscholen en kindcentra is beschikbaar. Begin maart 2014 is de conceptversie door 25 experts tegen het licht gehouden, onder leiding van Dolf Broekhuizen. Deskundigen van verschillende disciplines gaven commentaar op de Scholenbouwatlas. Vertegenwoordigers van primair onderwijs, kinderopvang, beleid, onderzoek en ontwerp, maar ook ook experts op het gebied van maatschappelijk vastgoed, wijkaanpak, woningcorporaties, typologie, kenniscentra, architectuurgeschiedenis, bouwkosten en exploitatie wisselden met elkaar van gedachten en stelden aanscherpingen voor. De leiding van het inhoudelijke deel is in handen van Dolf Broekhuizen. De workshop wordt geleid door Marco van Zandwijk.

Categorie:
Voorzitter expertmeeting

Locatie:
Bouwkunde, Technische Universiteit Delft

Datum:
Maart 2014

www.scholenbouwatlas.nl

Dolf Broekhuizen