Huizen in Nederland

Huizen in Nederland

April 2018 is de publicatie Huizen in Nederland. De negentiende en twintigste eeuw gepresenteerd. Tijdens een feestelijke bijeenkomst is het eerste exemplaar aangeboden aan Susan Lammers, directeur van de RCE. Bestuurslid Koen Ottenheym van vereniging Hendrick de Keyser en de directeur Carlo Huyts spraken over de opzet van de publicatie en de activiteiten van de vereniging die zich inzet voor het behoud van bijzondere woonhuizen in Nederland. De auteurs Coert Peter Krabbe, Dolf Broekhuizen en Niek Smit gaven een korte presentatie over hun hoofdstukken. Dolf Broekhuizen schreef het hoofdstuk over de twintigste eeuw.

In de tekst analyseert Broekhuizen de bredere nationale tendensen van woonhuisbouw in Nederland. Hij legt de nadruk op de ontwikkeling van de woonhuisplattegrond in relatie tot de woongebruiken: het gedrag van bewoners en het gebruik van de kamers in de woningen. Dat analyseert hij op verschillende schaalniveau’s: de opdrachtsituatie en wetgeving, tot aan plattegrond, interieur en symboliek. Vanwege de verschillende sociale klassen komen in de tekst allerlei soorten woningen aan bod: van arbeiderswoningen tot vissershuizen, van villa’s tot zomerhuizen. Tuinstadswijken evengoed als middenstandsbuurten en woonhotels, bungalow en patiowoningen naast drive-in-woningen en carportwoningen. Als geheel biedt Huizen in Nederland een portret van de architectuur voor wooncultuur in Nederland.

Publicatie:
Coert Peter Krabbe, Dolf Broekhuizen, Niek Smit, Huizen in Nederland. De negentiende en twintigste eeuw, Waanders Uitgevers en Vereniging Hendrick de Keyser 2018.

Besprekingen van Huizen in Nederland:
-Els de Vos, ‘Publicaties’, in: M&L-krant, Monumenten en Landschappen, 2018, p.76-79
-Gabri van Tussenbroek, ‘Rezensionen’, in: AHF Mitteilungen. Arbeitskreis fur Hausforschung e.v., juli 2018, nr. 92, p. 9-11
-E. Mattie, ‘Boekbespreking’, in: Bulletin KNOB, 2018, nr 3, p. 178-180
-P. Hoexum, ‘Volmaakt spiegelbeeld’, in: Trouw, 12 mei 2018, katern Letter en geest, p. 24-25

Gegevens:
Voor enkele beelden en gegevens over de publicatie klik hier: Huizen in Nederland (pdf 10 MB)

Voor informatie om dit boek te bestellen, ga naar de webwinkel van www.hendrickdekeyser.nl  of naar  www.naibooksellers.nl

 

Dolf Broekhuizen