Studenten TU Delft onderzoeken watergebruik in scholen

Een groep studenten Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft heeft gedurende twee jaar historisch onderzoek gedaan naar watergebruik in scholen. De studenten analyseerden zeer uiteenlopende thema’s zoals waterkelders in scholen, een school met een watertoren, een badhuis bij een scholencluster of het ontstaan van verschillende typen school- en volksbaden in Nederland. Maar ook waterdrinken op school komt aan bod. Soms zijn het inmiddels vrijwel vergeten fenomenen zoals het schoolkinderbad, of ontwikkelingen die juist aan belang lijken te winnen, zoals schooltuinen.

Het samenbrengen van hygiene, gezondheid, onderwijs en ontwerp staat in de analyses voorop, evenals de achtergronden van de ontwerpen en de bredere cultuurhistorische context. Zeker in de decennia rond 1900 was sprake van een waterbeschaving in Nederland die krachtige gebouwde uitingen kreeg. De onderzoeken zijn van belang voor de huidige Nederlandse samenleving die weer een transitieperiode doormaakt, waarin iedereen na moet denken over watergebruik, grondgebruik en ruimtelijk ontwerp.

Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR), dat een bijzondere traditie heeft als het gaat om samenwerken met onderwijsinstellingen. De resultaten van de onderzoeken zijn 9 juli 2021 door de studenten gepresenteerd op de IABR 2020-2021, in samenwerking met het team van de Waterschool, van Studio Makkink en Bey. Huub Fenten, Sabrina Pisano en Devi Venneman hielden een betoog. De analyses zijn tevens opgenomen in de Waterschool-bibliotheek, en zo onderdeel van het ontwerpend onderzoek naar de waterschool.

Lezingen en onderzoek vinden plaats onder begeleiding van TU Delft docent Dolf Broekhuizen. In zijn inleiding op de studies gaat Broekhuizen in op de relevantie van het historisch onderzoek.

Project: lezing en onderwijs

Team: studenten TU Delft, Dolf Broekhuizen. i.s.m. Rianne Makkink en Jurgen Bey (curatoren IABR)

Periode: presentatie 9 juli 2021

Locatie: IABR, Waterschool M4H+, Studio Makkink en Bey, Marconistraat, Rotterdam

Beeld: detail van de omslag: A.M. Ruysch-Douwes Dekker e.a., Nederlandsche vereeniging voor volks- en schoolbaden, 1902-1927, Den Haag 1928

Beelden: klik hier voor een impressie van de lezingen op de IABR Waterschool (pdf 14,8 MB)

 

Dolf Broekhuizen