Icomos en de Modern Movement

Icomos en de moderne stad als erfgoed

Lezing van Dolf Broekhuizen op Icomos symposium

Ook de moderne stad kan vanuit erfgoed-perspectief worden bekeken. ¬†Tijdens dit Icomos-Symposium over de Modern Movement spreken twee onderzoekers hierover. Kees Somer belicht het thema van de stedenbouw: de functionele stad en Cornelis van Eesteren in 1935. Hij gaat onder andere in op het Stedelijk Museum in Amsterdam, dat in 1933 de tentoonstelling bracht ‘Wonen, Werken, Verkeer. Ontspanning in de hedendaagse stad’.¬†Architectuurhistoricus Dolf Broekhuizen gaat in op de rol van de architectuur en de architect: aan de hand van het modernisme in het oeuvre van architect J.J.P. Oud, die in de naoorlogse periode een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het architectuurdebat.

Organisatie:
ICOMOS Netherlands

Sprekers:
Kees Somer, Dolf Broekhuizen

Locatie en datum:
DutchCulture, Herengracht, Amsterdam, 9 maart 2016

Beeld:
Fragment Shell gebouw, collectie Het Nieuwe Instituut Rotterdam

Dolf Broekhuizen