interieurarchitecten

Interieurarchitecten vakblad

Interview met Dolf Broekhuizen over trends in scholenbouw

Het eerste nummer van het blad van de Beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten van 2016 is een themanummer over Ontwerpen voor onderwijs. In het openingsinterview betoogt Dolf Broekhuizen dat het realiseren van een stimulerende omgeving vraagt om creatieve ideeën van architecten, vanwege de beperkte budgetten voor scholenbouw.  Trends in onderwijs en maatschappij volgen elkaar in rap tempo op. Hoe hebben die ontwikkelingen invloed op het schoolgebouw?

Interview
Claudia Lagermann, ‘Scholenbouw in beweging’, interview met Dolf Broekhuizen, in: BNI. Leren anno 2016. Ontwerpen voor onderwijs, 2016, nr 1, p. 6-9

beeld
Detail omslag themanummer bni. Bond Nederlandse Interieurarchitecten

 

Dolf Broekhuizen