Kindcentra 2020 en de Scholenbouwatlas

Kindcentra 2020

De werkgroep huisvesting van Kindcentra 2020 heeft de scholenbouwatlas genoemd in haar studie naar de huisvestingsvraagstukken voor de kindcentra van de toekomst. De werkgroep verwijst in de tekst naar de voorbeelden die de atlas aanreikt: ‘Casestudies zijn de kern van de Scholenbouwatlas: voorbeelden van de dagelijkse praktijk van verbouwde basisscholen en kindcentra in de Nederlandse gemeenten.’ (pag. 13).

Kindcentra 2020, Huisvestingsvraagstukken Kindcentra 2020, Werkgroep huisvesting, 2016

Dolf Broekhuizen