Essay over flexibele MBO gebouwen

Leeromgeving van de toekomst

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteerde in juni de samenvattende publicatie van een meerjarig traject voor ontwerpend onderzoek naar gebouwen voor Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Onderwijsinstellingen en ontwerpers onderzochten gezamenlijk hoe we op een nieuwe manier om kunnen gaan met de vaak omvangrijke ROC-gebouwen die de afgelopen jaren zijn gebouwd. Dolf Broekhuizen is met twee teams betrokken bij gehonoreerde onderzoeken van dit project: de nieuwe ambachtsschool en de ROC hub. Voor de publicatie schreef Dolf Broekhuizen het essay over het onderzoek naar de flexibiliteit van de gebouwen, dat een van de kernthema’s is van het MBO-onderzoek.
In zijn bijdrage houdt Broekhuizen een pleidooi voor ontwerpend onderzoek naar nieuwe, specifieke oplossingen. Tegelijk wijst hij op de generieke kracht van scenario’s, zowel van de ontwerpvoorstellen als van oplossingen die eerder in de traditie van het bouwen zijn ontstaan.

Project: essay in publicatie

Publicatie: Dolf Broekhuizen, Flexibiliteit van het MBO-vastgoed, in: J. van Oosten, G. Fiorentini e.a., Leeromgeving van de toekomst, Rotterdam 2021, p. 36-42

Opdrachtgever: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Rotterdam

De publicatie: Leeromgeving van de toekomst (pdf 17,8 MB), is te raadplegen op de website van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

 

Dolf Broekhuizen