Lezing ontwerponderzoek scholen beroepsonderwijs

Internationaal symposium onderwijsarchitectuur

Dolf Broekhuizen heeft op 22 november de hoofdlezing gegeven op een internationaal symposium over educatieve voorzieningen, dat georganiseerd is door de architectuur faculteit van de Technische Universiteit in Vilnius (VGTU) en de gemeente Vilnius (in Litouwen). Hij presenteerde op het symposium het ontwerponderzoek naar vijf experimentele ontwerpmodellen voor het beroepsonderwijs. Centraal staat het ontwerponderzoek The New Craft School (2018) naar nieuwe gebouwen voor beroepsonderwijs in Nederland dat hij samen met de architecten Susanne Pietsch, Sereh Mandias en Eireen Schreurs heeft uitgevoerd. Spreker toonde zowel de onderzoeksaanpak – met actuele interviews, internationale cases, historische referenties – als het ontwerp-onderzoek naar de vijf modellen voor beroepsonderwijs. Hij ging uitgebreid in op de strekking van de vijf ontwerp-onderzoeken om de gebouwen voor beroepswijs meer te verbinden met de praktijk, de sociale structuren in de buurt, de stedelijke inpassing, kenniscentra en met de ambachtscultuur.

Lezing: Experimental Vocational Schools in The Netherlands

Organisatie: VGTU, architectuurfaculteit Technische Universiteit Vilnius en gemeente Vilnius

Datum: 22-23 november 2018

Locatie: stadhuis Vilnius, Litouwen

Programma: klik hier voor programma Educational Architecture program

Mede tot stand gekomen met steun van Technische Universiteit Vilnius (VGTU), Gemeente Vilnius, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Dolf Broekhuizen