Presentatie onderzoek schoolgebouwen BNA

Presentatie onderzoek schoolgebouwen op BNA onderzoeksdag

23 juni 2011 presenteerde architect Gert Grosfeld de uitkomsten van een onderzoek naar de prestaties van schoolgebouwen op de BNA onderzoeksdag in Utrecht. Het bouwen van een nieuwe school is een intensief en vaak langdurig proces. Zeer veel partijen zijn erbij betrokken: schoolbestuur, leerkrachten, architect, aannemer, installatiedeskundigen en meerdere gemeentelijke instanties. Na de oplevering van het gebouw worden nog wat kinderziektes opgelost en de technische installatie wordt ingeregeld, maar dan? Dan neemt de school het over. Leerkrachten en ander personeel worden heer en meester over het gebouw. Zij eigenen zich het gebouw toe, en richten het in. Tijdens het gebruik verschijnen zowel onverwachte mogelijkheden, maar komen ook beperkingen aan het licht. Hoe functioneren schoolgebouwen? Krijgt de gebruiker wel het gebouw dat hij voor ogen had?

Dolf Broekhuizen architectuurhistoricus werkt samen met publicist en socioloog Ton Verstegen aan een gebruikersonderzoek naar het functioneren van schoolgebouwen die enkele jaren in gebruik zijn. Vijf scholen voor primair onderwijs en vijf scholen in het voortgezet zijn onderzocht op het daadwerkelijk functioneren. Hoe werken multifunctionele ruimtes, wat is de culturele waarde van het gebouw, en op welke wijze ondersteunen de materialisering en detaillering het leef- en leerklimaat in de school?

opdrachtgever
De pilot is uitgevoerd in opdracht van BNA-onderzoek, van de Bond van Nederlandse Architecten.

opdracht
in samenwerking met Ton Verstegen, ICS adviseurs, BBA Binnenmilieu

project
augustus 2010-juni 2011

lees hier de samenvatting: Luisteren naar schoolgebouwen

lees hier de bespreking in Kader Primair: AVS Kader primair april 2011

Dolf Broekhuizen