Ontdekking in KNOB bulletin

Onbekend woonhuis ontdekt van Robert van t Hoff uit 1913

Artikel van Dolf Broekhuizen over landhuisbouw avant-garde

In het Bulletin van de KNOB is een woonhuis gepubliceerd dat door recent onderzoek van Dolf Broekhuizen naar voren is gekomen als een ontwerp van architect Robert van t Hoff. De avant-garde architect Van t Hoff is bekend geworden door zijn betrokkenheid bij de kunstenaarsbeweging De Stijl. Het woonhuis uit 1913, net voordat de architect zich zou aansluiten bij De Stijl, is een typisch voorbeeld van een vernacular architectuur. Deze eigentijdse architectuur is ingepast in de omgeving, gebaseerd op de  principes van de Engelse Arts and Crafts beweging. Het landhuis laat ook heel goed zien dat Van t Hoff geïnteresseerd was in de Reform-beweging en bouwen in de natuur (duinrand Noordzeekust). Het landhuis in Noordwijk-Binnen bestaat nog steeds en is nu voor het eerst in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd.

Dolf Broekhuizen betoogt in het artikel in het Bulletin KNOB (2016 nr 1) dat de analyse van het landhuis nieuw inzicht geeft in het belang van vernacular voor de ontstaansgeschiedenis van de Moderne Beweging in de Nederlandse architectuur.  De auteur stelt dat Van ‘t Hoff in het landhuis onderzoekt of hij het Engelse landhuis een nationaal (Nederlands) karakter kan geven, door de toepassing van kennis van boerderijbouw zodat het landhuis een streekgebonden karakter krijgt.

Publicatie
D. Broekhuizen, Landhuis De Hoeve (1913) van Robert van  t Hoff. Het Hollandse landhuis en de moderne beweging, in: Bulletin KNOB, 2016, nr 1, p. 1-17

Samenvatting
Bekijk hier de Engelse samenvatting: De Hoeve Country House abstract (22,5 MB)

Dolf Broekhuizen