Platform Wederopbouwgebieden

naoorlogse woonwijk

Platform Wederopbouwgebieden

Het Platform Wederopbouwgebieden is een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Tijdens de bijeenkomsten worden thema’s van de wederopbouwgebieden besproken die in de erfgoednota ‘Kiezen voor karakter. Visie erfgoed en ruimte’ (2011) zijn opgenomen. Erfgoed-ambtenaren van gemeenten komen op die kennisdagen tevens in contact met gespecialiseerde adviesbureau’s. Dolf Broekhuizen heeft op uitnodiging van de RCE tijdens het kennisplatform van september 2012 in een pitch zijn werkwijze toegelicht bij vijf wederopbouwgebieden die door zijn bureau zijn onderzocht. Hij heeft uitgebreider zijn visie belicht op de cultuurhistorische analyse en waardering van de naoorlogse wijk De Heuvel in Leidschendam-Voorburg, een van de dertig geselecteerde gebieden.

Presentatie
Pitch Platform Wederopbouwgebieden, Amersfoort, 27 september 2012

Dolf Broekhuizen heeft het cultuurhistorisch onderzoek naar de wijk De Heuvel uitgevoerd in samenwerking met Hebly-Theunissen architecten en Cees Boekraad

Dolf Broekhuizen