Schiedam Nieuwland

Cultuurhistorie in naoorlogse wijken staat volop in de belangstelling, althans, bij het vakpubliek. De bewoners richten vanzelfsprekend vooral op zaken als comfort in de woning, een veilige buurt en een opgeruimde openbare ruimte. Hebly Theunissen architecten stelde in samenwerking met Cees Boekraad en Dolf Broekhuizen een omvangrijk advies op over de naoorlogse wijken in de gemeente Schiedam. Draagvlak verwerven voor naoorlogse wijken en architectuur is een geduldig proces. Informatie delen en beschikbaar stellen is een eerste stap. Om de burgers te informeren over de cultuurhistorische inventarisatie en waardering brengt de gemeente Schiedam mei 2011 het rapport naar buiten. Geert Medema, beleidsambtenaar cultuurhistorie van de gemeente, licht de kenmerken van de architectuur ter plekke toe.

Lees hier: het interview met Geert Medema over naoorlogs Schiedam, in het Algemeen Dagblad 27 mei 2011

Dolf Broekhuizen