Scholen van Dudok

Honderd jaar geleden startte architect Willem Marinus Dudok (1884-1974) zijn werkzaamheden voor de gemeente Hilversum. De woonwijken met voorzieningen die hij ontwierp zijn nu nog steeds een overtuigende manifestatie van de kracht van integraal ontworpen wijken. Oktober 2015 besteedt Docomomo in samenwerking met de gemeente Hilversum aandacht aan de betekenis van het werk van Dudok. In de architectuurgeschiedenis staat Dudok bekend als een van de bekendste scholenbouwers in Nederland. In de themabijdrage van Docomomo analyseert Dolf Broekhuizen de theoretische achtergronden van Dudoks ontwerpen voor scholen. Daar is tot nu toe nauwelijks aandacht aan besteed. Onder andere de ¬†bedoelingen van de ‘huppelwarande’ komen aan bod, en de historische voorlopers daarvan zoals die door de beroemde Duitse onderwijzer en onderwijsvernieuwer Friedrich Frobel op papier zijn gezet. De auteur, Dolf Broekhuizen, is specialist scholenbouw in Nederland.

Lees hier Scholen van Dudok in Docomomo.nl (pdf 2,2 MB)

Afbeelding: Huppelveranda van de Nelly Bodenheimschool, Hilversum, 2015 (foto Dolf Broekhuizen)

Project: Tekstbijdrage aan symposium en publicatie

Organisatie: Docomomo, ‘Het werk van Dudok. 100 jaar betekenis’, Raadhuis Hilversum, Dudokpark 1, Hilversum

Datum: 16 oktober 2015

Dolf Broekhuizen