Scholenbouw in topconditie

Architect Liesbeth van der Pol zet zich met hart en ziel in voor de verbetering van onderwijsvoorzieningen. Als Rijksbouwmeester heeft zij de kwaliteitsverbetering van scholen als nationale opgave op de kaart gezet. Het advies Gezond en goed, scholenbouw in topconditie (2009) van Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol heeft een positieve respons gekregen van de Tweede Kamer. Tal van vakbladen publiceerden de uitkomsten van het goed onderbouwde onderzoek, zodat deze een brede bekendheid kregen. Vrijwel unaniem wordt de urgentie van de problematiek beaamd. Schooldomein publiceerde de uitkomsten in het septembernummer van 2009. de Architect (juni 2010) becommentarieerde het in een redactioneel voorwoord. De Bond van Nederlandse Architecten organiseerde een congres (Frisse Scholen) en publiceerde een commentaar in het BNAblad (2010, nr 1). Dolf Broekhuizen leverde onderzoek en tekstbijdragen aan het advies, in samenwerking met Andre Mol, adviseur Rijksbouwmeester.

lees hier: Problemen in de scholenbouw, in: BNAblad 2010, nr 1, p. 10-12

Algemene Rekenkamer:
‘De Rijksbouwmeester kaartte in [Gezond en Goed] 2009 aan dat in acht van de tien scholen het binnenklimaat onder de maat is, en dat hierdoor de gezondheid en de onderwijsprestaties van meer dan een miljoen kinderen onder druk staat.’ in: Algemene Rekenkamer, Schoolgebouwen primair en voortgezet onderwijs: de praktijk gecheckt, Den Haag januari 2016

Dolf Broekhuizen