Scholenbouwatlas raadpleegbaar

Scholenbouwatlas presentatie

De scholenbouwatlas is raadpleegbaar. Het unieke hulpmiddel voor het verbouwen van basisscholen en kindercentra geeft een overzicht van actuele verbouwopgaven en toont voorbeelden van verbouwingen. Specialisten analyseren het verbouwproces. De vijf deelnemende organisaties lanceerden de uitkomsten van het onderzoek voor de Scholenbouwatlas tijdens een expertmeeting april 2014. Op de foto, rondom de scholenbouwatlas-marker: Dolf Broekhuizen (Technische Universiteit Delft), Dorte Kristinsen (BNA), Siebren Baars (BNA), Michel Geertse (Architectuur Lokaal), Marco van Zandwijk (Ruimte-OK),  Andre Mol (Atelier Rijksbouwmeester), Gert Jan van Midden (PO raad).

De Scholenbouwatlas is een initiatief van Dolf Broekhuizen en is tot stand gekomen met steun van het Atelier Rijksbouwmeester en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Activiteit:
Presentatie op discussiebijeenkomst

Expertmeeting:
Technische Universiteit Delft, april 2014

Dolf Broekhuizen