Scholenbouwatlas voorbeeldproject in Actieagenda ministerie

Scholenbouwatlas voorbeeldproject in Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020.

Project van Broekhuizen genoemd door Rijk

In de nieuwe actieagenda waarin het Rijk haar ruimtelijke visie en plannen voor de komende jaren benoemd, zijn twee projecten van ons bureau gepresenteerd als voorbeeldproject. Daaruit blijkt dat het bureau Dolf Broekhuizen architectuurhistoricus actief werkt aan de vernieuwing van het vak, waarbij historisch onderzoek integraal onderdeel is van het ontwerpen aan de fysieke leefomgeving.
De projecten staan in de nieuwe Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020, die is gepubliceerd als Samen werken aan ontwerpkracht. Hierin formuleren het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de visie op de ruimtelijke opgave voor de komende vier jaar.

De Scholenbouwatlas, die verscheen onder redactie van Dolf Broekhuizen, is in Samen werken aan Ontwerpkracht een van de instrumenten die kennis over het bouwen en verbouwen van onderwijsvoorzieningen beschikbaar maakt, gericht op opdrachtgevers. De Scholenbouwatlas wordt in paragraaf 2.3 van de Actieagenda beschreven.

‘Scholenbouwatlas: Communication tool for construction or renovation of schools. The Scholenbouwatlas (School construction atlas) is a handbook for those involved in the construction or modernization of (primary) schools and child care facilities. It offers commissioning clients – usually a local authority working alongside  a school management board – advice on technical matters, process management and participation: how to engage parents ands students. The handbook can be used to identify the approach which will best meet the ambitions and objectives. It lists the aspects to be taken into consideration, and offers a large number of inspiring and best practice examples arrange under relevant headings such as education, childcare, and the ‘school as community resource’ concept.’ (Working Together on the Strength of Design, 2017)

Ons project voor nieuwe voorzieningen voor middelbaar beroepsonderwijs is eveneens in de actieagenda opgenomen. Het wordt genoemd als ‘inspirerend voorbeeld’ ‘waarin geëxperimenteerd wordt met nieuwe integrale manieren van werken aan de fysieke leefomgeving’ (citaat paragraaf 4.3). In onze analyse voor nieuwe scholen voor ambachtsonderwijs geven we een historische analyse hoe het beroepsonderwijs van oudsher verbonden is met de stad, wonen en werken. We vergelijken de nederlandse situatie met relevante internationale voorbeelden. En we bieden experimentele ontwerpen die door middel van ontwerponderzoek zijn ontstaan.

Lees hier de pfd versie van Samen werken aan ontwerpkracht (pdf  1 MB)

Of kijk op de webversie: www.samenwerkenaanontwerpkracht.nl/

Dolf Broekhuizen