Scholenbouwatlas

Een team van specialisten is een onderzoek gestart naar gebouwen voor kinderen in Nederland. De scholenbouwatlas Рnu in de ontstaansfase Р biedt informatie over nieuwbouw en verbouw van gebouwen voor basisonderwijs en kinderopvang. Het onderzoek voor de Scholenbouwatlas wordt ondersteund door het Atelier Rijksbouwmeester, de TU Delft, BNA Onderzoek, Architectuur Lokaal, de PO Raad, NAi publishers, en financieel mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Dit project zet de verbouwingsopgave voor gebouwen voor kinderen op de agenda.

Bezoek de website voor meer informatie:
www.scholenbouwatlas.nl

Volg reeds nu de scholenbouwatlas op twitter:
@scholenatlas

Dolf Broekhuizen