School en monument

Artikel van Dolf Broekhuizen over monumentenzorg

Ook waardevolle monumentale schoolgebouwen met een Rijks- of gemeentelijke monumentstatus ontkomen niet aan de eis om eigentijds onderwijs te kunnen geven. En renovatie is vanwege de verduurzamingsopgave een hot topic bij veel gemeentes: ‘nul op de meter’ is het nieuwe streven. Aan de specifieke problematiek van aanpassing en onderhoud van monumentale schoolgebouwen wordt echter maar weinig aandacht besteed. Het belang van de nieuwe wensen van de gebruikers is soms strijdig met de monumentwaarden. Heemschut richt zich geregeld op erfgoedvragen bij de waardevolle schoolgebouwen die ons land kent. Dolf Broekhuizen, die in samenwerking met het Atelier Rijksbouwmeester en andere organisaties uitvoerig onderzoek heeft gedaan naar het verbouwen van scholen in heel Nederland, benoemt in het juninummer 2016 van het tijdschrift van de bond Heemschut mogelijkheden en scenario’s voor besturen en gemeenten. Welke ruimtelijke oplossingen zijn er in de praktijk? Aanleiding voor het artikel is de bijdrage van Dolf Broekhuizen aan Scholenbouw Stroomlijnen en de Scholenbouwatlas.

publicatie
D. Broekhuizen, ‘Verbouw van monumentale schoolgebouwen’, in: Heemschut. Voor behoud van erfgoed, juni 2016, nr 2

beeld: Fragment cover Heemschut juni 2016

 

Dolf Broekhuizen